Usluge & Cijene

Usluge & Cijene

CONTRACT MANAGEMENT (UPRAVLJANJE UGOVORIMA)

  • pregled ugovora i računa
  • raskid ugovora (osiguranja, telefon, pretplate…)
  • izdavanje računa

KORISNIČKA
SLUŽBA

  • prikupljanje, unos i ažuriranje podataka
  • stvaranje baze podataka
  • uspostava i održavanje odnosa s klijentima
  • zaprimanje narudžbi klijenta i vođenje kalendara

ADMINISTRATIVNE USLUGE (BACK OFFICE)

  • poslovna komunikacija – pismeno i usmeno (njemački i hrvatski)
  • online istraživanja
  • izrada prezentacija
  • organizacijski zadatci
  • izrada ponuda
  • priprema i dorada sastanaka
  • ugovaranje sastanaka
  • upravljanje kalendarom
  • preuzimanje telefonskih poziva
  • digitalno arhiviranje dokumenata
  • korekcija/ispravljanje dokumenata
  • sve vrste prijepisa
  • raskid ugovora (osiguranja, telefon, pretplate…)

EVENTI I ORGANIZACIJA SLUŽBENIH PUTOVANJA

  • rezervacija soba
  • priprema eventa (proslava domjenaka…)
  • izrada programa za evente
  • slanje pozivnica
  • izrada popisa sudionika
  • slanje potvrde o registraciji / ulaznica
  • rezervacija cateringa
  • organizacija sajmova

Trebate više usluga?
Imam za Vas odgovarajuću ponudu!

Cijena radnog sata iznosi 40,00 EUR/h (nema PDV-a). Možemo dogovoriti i satni paket.


Plaćanje avansno za nove klijente.
Ukoliko nešto nije na popisu, slobodno me kontaktirajte jer uvijek rado prihvaćam nove izazove.